PLC vezérlés és szabályozás

Korábban a különböző vezérlő és szabályozó rendszerek elsősorban a relés technikát alkalmazták. A félvezetőipar rohamos fejlődésének köszönhetően a nehézkes és bonyolult relés technikát az olcsó és könnyen bővíthető félvezetős rendszerek váltották fel. Ezen rendszerek központi feladatait az úgynevezett Programozható Logikai Vezérlők, népszerű nevükön PLC-k végzik.

 1

Régi, huzalozott relés vezérlés

A PLC-s technika előnye már igen kisméretű vezérlésnél is jelentkezik. A huzalozott logikával szemben alkalmas bonyolult vezérlési és szabályozási feladatok elvégzésére. Működése ipari környezetben is garantált, éppen ezért terepi kihelyezésre alkalmas. Megbízható működésük újabb érv a felhasználásuk mellett.

 2

Modern, PLC alapú vezérlés

A PLC-k képesek kommunikációs portokon keresztül kapcsolódni a magasabb szintű rendszerekhez, vagy éppen másik PLC-hez, ahova az ipari folyamatok felől információt továbbítanak és a felső irányítási szintről kapott parancsokat végrehajtva beavatkoznak a folyamatba. Ezen tulajdonságuk miatt képesek vagyunk távolról monitorozni, vezérelni, szabályozni az ipari folyamatokat. Amennyiben nem szükséges ezen „hálózatos” üzemmód, akkor mód van olyan készülék kiválasztására, mely autonóm módon képes a ráprogramozott feladatot elvégezni. Egyes készülékek képesek olyan operátori panel fogadására, melyen keresztül a kezelő helyileg be tud avatkozni a folyamatba, miközben szöveges vagy grafikus visszajelzést kap.

3

A kezelő is beavatkozhat a folyamatokba

A PLC-k bemeneti és kimeneti csatornaszáma átfogja a néhány darabtól a néhány ezer darabig terjedő tartományt. Így a legtöbb vezérlési és szabályozási feladat megoldásához kiválasztható a megfelelő készülék.

Cégünk több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a PLC-s vezérlések és szabályozások területén. Repertoárunkban szerepelnek a neves Siemens PLC-k, a Twido-k, OMRON-ok. Az egyéni vezérlési megoldásokra számtalan példa található a referencia (LINK) menüpontban. Ezek közül kiemelhető az ÉDV. Zrt XIV/A vízakna szivattyúvezérlése, a VÉRT Márkushegyi Bányaüzemének metánvédelmi rendszere, a főszellőztető vezérlő rendszere vagy éppen a PLC vezérlésű forgókapus beléptető rendszere.

Mindenképpen megemlítendő a Boortmalt Zrt. silótorony maláta szállítás vezérlése.

A vezérlési és szabályozási funkciókon túl, adatgyűjtési feladatokat is bízhatunk a PLC-re. Ezek leírása az Energiainformációs mérési rendszer illetve a Telemechanikai rendszer(LINK) menüpont alatt található.