Energiainformációs mérési Rendszerek

Az Energiainformációs Mérési Rendszer alkalmas különféle energiahordozók mennyiségének mérésére. A fogyasztások regisztrálása és elemzése alapján meghatározhatók a szabadpiaci energia vásárlások, támogatja a bérlők felé történő számlázást, valamint a technológiai mérések és gyártási adatok alapján történő fajlagosok számítását is.

A rendszer használatával láthatóvá válik az energiahordozók fogyasztási térképe térbeli és időbeli megoszlásban, a meddőenergia gazdálkodás és mindezek jól támogatják egy adott cég energiapolitikájának kialakítását, a hatékony energiagazdálkodást.

image001

Villamos vezénylőben telepített EGIR

Az energiahordozók fizikai jellemzőinek (hőmérséklet, nyomás, áramlási sebesség, stb.) mérésével pedig az adott szolgáltatási paraméterek ellenőrizhetők.


Az Energiainformációs Mérési Rendszer – EGIR – strukturális felépítése:

image003

Az Energiainformációs Mérési Rendszerbe bármilyen szabványos – impulzus vagy analógjel – kimenettel rendelkező fogyasztásmérő bekapcsolható. Ezek rendszerint egy adott telephely különböző pontjain találhatók, ahol a terepi mérésadatgyűjtő helyiegységek biztosítják a rendszerbe történő bekapcsolásukat. Az adatátviteli közeg, amely lehet vezetékes, hálózati és/vagy vezetéknélküli megoldású, biztosítja a fogyasztási adatok egy központi helyen történő tárolását, megjelenítését. Lehetőség van a rendszer távoli, interneten keresztül történő menedzselésére is.

A telepített energiainformációs rendszerek által kezelt energiahordozók, és azok fizikai jellemzői az alábbiak:

 • villamos energia (wattos, induktív, kapacitív teljesítmény)
 • gázenergia (normál térfogat, üzemi térfogat, nyomás, hőmérséklet)
 • gőzenergia (mennyiség, hőmennyiség, nyomás, hőmérséklet)
 • biogáz (üzemi térfogat, normál térfogat, nyomás, hőmérséklet)
 • fűtési/hűtési hőmennyiség
 • sűrített levegő (mennyiség, nyomás, hőmérséklet)
 • víz- és melegvíz-felhasználás
 • szennyvíz kibocsátás

Sok esetben szükség van az egyedi fogyasztásméréseken túl képzett mérők létrehozására, ami a négy alapműveleten túl speciális függvényekkel is lehetséges.

A gáz- és villamosenergia-piac liberalizációja következtében, a menetrendes energia-fogyasztói szerződések megjelenésével alapvető elvárás lett a rendszerrel szemben, hogy a különböző szintű menetrendek elkészíthetők, és a menetrendek alapján az elemzések mind grafikusan, mind táblázatosan elvégezhetők legyenek.

Az EGIR program az egyedi és képzett fogyasztásmérésekre egyaránt  az alábbi főbb funkcionalitást biztosítja:

 • a mért adatok tetszőleges időintervallumban történő grafikus megjelenítése, a zónák és menetrendi lekötések függvényében

image004

A piros szín a menetrendi sávtól eltérő teljesítmény értékek, amelyek lehetnek negatív vagy pozitív irányben is. A zöld színű értékek a menetrendi sávban találhatók.

Lehetőség van egyidejűleg több diagramm vizsgálatára, összehasonlítására is. Ez különösen előnyős akár betáplálási pontok hatásos és meddő energiájának vizsgálatára, vagy technológiai mérések összehasonlítására, korrelálásának vizsgálatára. Történhet a diagrammok eltérő dátumú összehasonlítása is. Ebben a diagrammban a teljesítmény lekötés és zónaidő függvényében vannak ábrázolva a teljesítmény értékek.

image007

 • a mért adatokból származtatott mennyiségek (összegzett, cosφ, stb.) tetszőleges időintervallumban történő grafikus megjelenítése, a zónák és a lekötések függvényében
 • a mért és számított mennyiségek adott időszakra vonatkozó táblázatos kimutatásai

image009

 • az energia-fogyasztások tetszőleges időintervallumban történő kiszámítása, zsinór számítás,
 • az EGIR alapadatok alapján költségmegosztás, bérlők felé történő számlázás
 • az EGIR alapadatok alapján a termelést segítő fajlagosok számítása.

Fontos szolgáltatása a rendszernek a teljesítménygazdálkodó funkció. Az áramszolgáltatói vagy gázszolgáltató szerződésekben egy adott vételezési pontra vonatkozó lekötési vagy menetrendi szinthez viszonyítja az adott ponton mért várható teljesítményt, és ennek megfelelően ad figyelmeztető jelzést, vagy végez automatikus teljesítménylekapcsolást. Villamosteljesítmény-gazdálkodás esetén direkt villamos fogyasztó kikapcsolása, míg gázteljesítmény-gazdálkodás esetén szekunder fogyasztó (fűtéskorlátozás, stb.) kikapcsolása révén biztosítja, hogy az adott határérték alatt maradjon a vételezett teljesítmény.

image011

Vállaljuk cége energetikai rendszerének felmérését, enrgiainformációs mérési rendszerének megtervezését, kivitelezését és természetesen karbantartását, a váratlan meghibásodások javítását 24 órán belüli rendelkezésre állással.